Public consultation now closed

Our public consultations ran from 31 January to 11 April 2023.


دری (Dari)

Download

ورقۀ بحث

مقدمه

هدف این ورقۀ بحث حمایت از مشاوره عمومی حکومت استرالیا برای بررسی تأثیر کووید -۱۹ بر شاگردان مکتب دارای معلولیت است (بررسی). در این ورقه ما در موارد ذیل به بحث می پردازیم:

 • هدف بررسی

 • تأثیرات بالقوه همه گیری کووید -۱۹ بر شاگردان دارای معلولیت

 • چگونه شما می توانید در این بررسی شرکت کنید.

این مقاله همچنین شامل سوالات بحث و گفتگو است تا به ما کمک کند در مورد نظرات و تجربیات شما بیاموزیم.

هدف این بررسی

همه گیری کووید -۱۹ منجر به اختلالات بی سابقه در تحصیل در استرالیا شده است. این ایجاب می کرد که تعدیل‌های سریع و مداوم از سوی شاگردان، خانواده‌ها، مربیان، مکاتب و مقامات آموزشی صورت گیرد.

این بررسی موارد ذیل را در نظر خواهد گرفت:

 • تجربیات آموزشی شاگردان دارای معلولیت در سراسر دوران همه گیری

 • تأثیر آن تجارب آموزشی بر رفاه و نتایج مربوط با تحصیل شاگردان دارای معلولیت

 • حمایت از شاگردان با معلولیت مکاتب چگونه توسط حکومت‌ها , مقامات آموزشی و مکاتب مدیریت شده است.

در تدوین توصیه‌ها، این بررسی بر فرصت‌هایی برای اقدامات مشترک ملی جهت تقویت توانایی مکاتب برای حمایت از شاگردان دارای معلولیت در واقعات اضطراری آینده، و حمایت از بهبودیابی شاگردان با معلولیت مکاتب از تأثیرات همه‌گیری تمرکز خواهد کرد.

تأثیرات همه‌گیری کووید -۱۹بر شاگردان دارای معلولیت مکاتب

طریقۀ که همه‌گیری کووید -۱۹ بر شاگردان مکاتب دارای معلولیت تأثیر گذاشته است احتمالاً بسته به شرایط فردی و اینکه دانش‌آموز در کدام ایالت زندگی و تحصیل می‌کند متفاوت خواهد بود. این بررسی می‌خواهد عمق و وسعت این تجربیات را درک کند.

همراه با فعالیت‌های مشاوره عمومی، این بررسی از شواهد و تحقیقات موجود از منابعی مانند کمیسیون سلطنتی معلولیت، حکومت‌های فدرال، ایالتی و منطقه‌ای، سازمان هایی که در راس قرار دارند، مقامات آموزشی و مکاتب استفاده می‌کند.

کمیسیون سلطنتی معلولیت (The Disability Royal Commission ) تشخیص داده است که بعضی از چالش های کلیدی در طول همه گیری شامل این ها بوده است :¹

 • به دست آوردن تعدیلات معقول و پشتیبانی آنلاین

 • اطمینان از داشتن برنامه درسی یکسان شاگردان دارای معلولیت با همسالان بدون معلولیت شان

 • حفظ روابط و ارتباطات مثبت شاگرد- معلم- والدین

 • حفظ پیوندهای اجتماعی با همسالان.

این یافته‌ها با بررسی استانداردهای معلولیت برای تحصیل 2005 که در سال 2020 انجام شد مطابقت دارد که نشان می‌دهد، به طور کلی، همه‌گیری چالش‌های موجود برای شاگردان دارای معلولیت را تشدید می‌کند و بر حمایت و ارتباط آنها با مکتب تأثیر منفی می‌گذارد.

همچنین ، این بررسی از تحقیقات موسسه صحت و رفاه استرالیا آگاه است که نشان می‌دهد که به طور کلی، همه‌گیری تأثیر منفی بر رفاه جوانان استرالیایی داشته است.² این یافته در راستای کار کمیسیون حقوق بشر استرالیا است که نشان می‌دهد اطفال با یادگیری از راه دور، از دست دادن فعالیت های معمول و عدم مشارکت اجتماعی و تماس که به علت همه گیری مشکلات داشته اند.³

چه کسی باید در این بررسی شرکت کند

مشاوره های این بررسی می خواهد به طیف متنوعی از شاگردان دارای معلولیت گوش بدهد از جمله کسانی که:

 • متعلق به ملل اولیه (First Nations ) هستند

 • متعلق به سوابق فرهنگی و زبانی متنوع هستند

 • درموقعیت های منطقه ای، روستایی و دورافتاده زندگی می کنند

 • کسانی که به عنوان LGBTIQ+ شناسایی می شوند.

مشاوره های این بررسی همچنین می خواهد به نظرات والدین، مراقبت کنندگان و مربیان شاگردان مکتب دارای معلولیت گوش بدهد.


¹مقاله موضوعی (issue paper ) کمیسیون سلطنتی برای خشونت، بدرفتاری، غفلت و بهره کشی از افراد دارای معلولیت (2022) - تأثیر موج Omicron همه گیری کووید -19 بر افراد دارای معلولیت و پاسخ به آن، در 13 سپتامبر 2022 مشاهده شد.

²مؤسسه صحت و رفاه استرالیا (2021*) گزارش وب جوانان استرالیا*، در 13 سپتامبر 2022 مشاهده شد.

³ Hand K، Kealy N، Newell S، Nicolson S and Taylor A (2022) "صحت روانی زندگی مرا شکل می دهد: کووید -19 و صحت اطفال" وب سایت کمیسیون حقوق بشر استرالیا، در 13 سپتامبر 2022 مشاهده شد.

چگونه در بررسی شرکت کنیم

ما از سهمگیری همه در این بررسی استقبال می‌کنیم. این شامل شاگردان با معلولیت مکتب، والدین و مراقبت کنندگان آنها، مربیان، رهبران مکتب، مدیران، دانشگاهیان و مدافعان می شود. ما می خواهیم از تعداد هر چه بیشتر مردم تا جایی که ممکن است بشنویم..

مشاوره های عمومی ما از روز سه شنبه 31 جنوری تا روز سه شنبه 28 مارچ 2023 ادامه خواهد داشت. در این مدت راه های مختلفی برای سهمگیری وجود خواهد داشت. با تایید شدن تاریخ های مشاوره، آنها در وب سایت Engagement Hub گذاشته خواهند شد.

در این وب سایت شما می توانید مطالب کتبی، ویدیویی و صوتی ارسالی خود را بگذارید، پرسشنامه ای را تکمیل کنید یا برای یک رویداد ثبت نام کنید. برای کسب معلومات بیشتر، از وب‌سایت Engagement Hub دیدن کنید یا ثبت‌نام کنید تا تازه ترین معلومات مربوط به این بررسی را با در دسترس قرار گرفتن معلومات بیشتر دریافت کنید.

تجربه خود را به اشتراک بگذارید

ما می خواهیم در مورد تجربیات شما در طول همه گیری کووید -۱۹ بشنویم. سؤالات زیر مسایلی هستند که باید در مورد آنها فکر کنید تا به شما در نظر دادن به این بررسی کمک کنند. نیازی نیست به همه (یا هیچ کدام) از این سؤالات پاسخ دهید - آنها فقط به عنوان راهنما آورده شده اند.

اگر می‌خواهید در این بررسی شرکت کنید، می‌توانید:

 • نظر خود را ارسال کنید، سؤالات زیر را در نظر بگیرید. می توانید مطلب یا داستان خود را در یک سند تحریری یا به صورت فایل صوتی یا تصویری آپلود کنید. اگر نمی توانید مطالب ارسالی خود را به صورت الکترونیکی ارائه دهید، می توانید آن را از طریق پست به آدرس زیر ارسال کنید:

COVID Review Team

Student Learning and Disability Strategy Branch

GPO Box 9880

Canberra City ACT 2601

 • پرسشنامه آنلاین را تکمیل کنید

 • در یک رویداد شرکت کنید، مانند وبینار، هیئت گفتگوی آنلاین یا گروه هدف.

آنچه ما می خواهیم بدانیم

سوالات از شاگردان دارای معلولیت، والدین و مراقبت کنندگان

 • تجربه شما/ فرزندتان از تحصیل در مکتب در طول همه گیری کووید -۱۹ چه بوده است؟

  • این می تواند در مورد مسایلی مانند برقرار کردن ارتباط با معلمان، دسترسی به فن آوری و مواد آموزشی باشد، یا فعالیت های یادگیری در طول یادگیری از راه دور و/ یا یادگیری رو به رو چقدر مناسب بوده است.
 • اگر شما/ فرزندتان به دلیل کووید-19 پس از دوره‌هایی از یادگیری از راه دور به یادگیری رو به رو بازگشته ‌اید، این تجربه چگونه بوده است؟

  • آیا شما/ فرزندتان به حمایت اضافی ضرورت داشتید؟ آیا پشتیبانی مورد ضرورت شما از زمان کووید -۱۹ تغییر کرده است؟
 • آیا شما/ فرزندتان کدام مشکلات یا موانعی را تجربه می کنید که مانع بازگشت شما به یادگیری رو به رو شود؟ اگر چنین است، لطفاً به ما بگویید که آنها چه هستند.

 • چقدر خوب مکاتب و حکومت ها از شما/ فرزندتان برای ادامه یادگیری در طول همه گیری کووید -۱۹ حمایت کردند؟

 

 • این می تواند در مورد چیزهایی مانند دسترسی شما/ فرزندتان به حمایت ها، مانند منابع تخصصی، تغییرات برنامه درسی، تازه ترین معلومات در مورد برنامه های تحصیلی/یادگیری فردی، پشتیبانی صحت روانی، و کارکنان آموزشی باشد.

 

 • آیا می توانید درباره معلوماتی که از مکتب تان/فرزندتان در مورد دسترسی و دریافت حمایت در طول همه گیری کووید-19 دریافت کرده اید به ما بگویید؟

می توانید روی موارد زیر تمرکز کنید:

 • آیا معلومات کافی در مورد پشتیبانی های موجود در صورتی که/زمانی که به آموزش از راه دور منتقل می شدید، و در طول یادگیری از راه دور وجود داشت؟

 • آیا معلوماتی در دسترس بود که کمک کند بین یادگیری از راه دور و رو به رو به عقب و جلو حرکت کنید.

 

 • چگونه پیشرفت تحصیلی شما/فرزندتان تحت تأثیر همه گیری کووید-19 قرار گرفته است؟

 

 • همچنین ممکن است بخواهید در مورد حمایت های دیگری که می توانست به پیشرفت تحصیلی شما یا فرزندتان کمک کند فکر کنید.

 

 • آیا راه های دیگری وجود دارد که تحصیلات شما/فرزندتان تحت تأثیر همه گیری کووید-19 قرار گرفته باشد؟

 

 • برای مثال، آیا همه‌گیری کووید-19 بر توانایی شما/فرزندتان برای جابه‌جایی موفقیت‌آمیز بین مکاتب، سطوح سال تحصیلی، یا از مکتب به تحصیل بیشتر، کارآموزی یا شغل تأثیر گذاشته است؟

 

 • با فکر کردن به تجربه آموزشی خود/فرزندتان در طول همه گیری، این تجربیات چه تأثیری بر سلامتی شما/فرزندتان داشتند؟

 

 • ممکن است بخواهید در مورد صحت روانی، استقلال، انعطاف پذیری، جایگاه در اجتماع، روابط و تجربیات فرزندتان در مکتب فکر کنید.

 

 • آیا شما/فرزندتان قادر بودید در هر دوره ای از یادگیری از راه دور با همسالان و جامعه مکتب ارتباط برقرار کنید؟

 • چه محیط ها، پشتیبانی و فناوری تجربه مثبتی را برای شاگردان دارای معلولیت در طول همه‌گیری کووید -۱۹ فراهم کرد؟

 • در آینده، فکر می کنید چه چیزی می تواند برای شاگردان با معلولیت در طول یک رویداد اضطراری عمده مانند همه گیری کووید-19 بهبود یابد؟

سوالات برای مربیان، ارائه دهندگان آموزش و کارکنان پشتیبانی

 • تجربه شما از دسترسی و شرکت شاگردان دچار معلولیت در آموزش مکتب در طول همه گیری کووید -۱۹ چه بوده است؟

 

 • ممکن است بخواهید بخشی از پاسخ تان را بر توانایی خود در تماس گیری و برقرار کردن ارتباط با شاگردان دارای معلولیت، دسترسی به فناوری، توانایی تان در ارائه مواد آموزشی تغییر داده شده در طول دوره های یادگیری از راه دور، و/یا، در صورت لزوم، توانایی تان در آماده سازی شاگردان با معلولیت برای بازگشت به یادگیری رو به رو متمرکز کنید.

 

 • آیا از شاگردان با معلولیت برای بازگشت به یادگیری رو به رو پس از دوره های یادگیری از راه دور موفقانه حمایت کرده اید؟

  • اگر بلی، چگونه؟ آیا برای کمک به بازگشت شاگردان با معلولیت به حمایت های بیشتری نیاز بود؟

  • اگر نه، چه مسائل یا موانعی وجود داشت که از بازگشت موفقانه به یادگیری رو به رو جلوگیری می کرد؟

 • آیا معلومات و توصیه های لازم را برای حمایت از شاگردان با معلولیت برای دسترسی و شرکت در آموزش در مکتب در طول همه گیری کووید -۱۹ داشتید؟

 

 • شما می توانید دسترسی و کیفیت زمان آماده سازی، معلومات و مشاوره در مورد پلان های تعطیلی مکاتب، منابع تخصصی، اصلاحات برنامه درسی، به روز رسانی برنامه های آموزشی/یادگیری فردی، حمایت روانی اجتماعی و کارکنان را در نظر بگیرید.

 

 • آیا حمایت های موجود برای کمک به شما یا کمک به شاگردان دارای معلولیت در دسترسی و مشارکت در آموزش مکتب در طول همه گیری کووید -۱۹ تغییر کرده است؟

 

 • شما می توانید به این موارد فکر کنید که آیا حمایت/کمک برای یادگیری افزایش یافته یا کاهش یافته بود، اگر تغییراتی در افرادی که پشتیبانی ارائه می‌کردند آمده بود، آیا کیفیت پشتیبانی بهبود یافته یا بدتر شده بود یا اینکه زمان دسترسی و دریافت حمایت افزایش یافته یا کاهش بود.

چه محیط ها، پشتیبانی و فناوری تجربه مثبتی را برای شاگردان دارای معلولیت در طول همه‌گیری کووید -۱۹ فراهم کرد؟**
**

**• به نظر شما، آیا می توان کارهای بیشتری را برای به حداقل رساندن تأثیرات منفی همه گیری کووید-19 بر شاگردان دارای معلولیت انجام داد؟ چرا؟
**

**• آیا نتایج تحصیلی و/یا رفاه شاگردان دارای معلولیت تحت تأثیر (مثبت یا منفی) تجربیات آموزشی آنها در طول همه گیری کووید-19 بوده است؟ چرا؟
**

**• آیا همه‌گیری کووید-19 بر توانایی شما برای حمایت از شاگردان با معلولیت برای انتقال موفقانه بین مکاتب، سطوح سال تحصیلی، یا از مکتب به ادامۀ تحصیل بیشتر، آموزش یا اشتغال تأثیر گذاشته است؟
**

• چه بهبود هایی می تواند برای شاگردان دارای معلولیت در طول یک رویداد اضطراری مهم دیگر مانند همه گیری کووید -۱۹ انجام شود؟

دسترسی

افراد می‌توانند انتخاب کنند که چگونه می‌خواهند مشارکت کنند، از جمله پاسخ دادن به سؤالات در زمان آنلاین شان یا پیوستن در یک بحث. ما تمام تلاش خود را انجام خواهیم داد تا اطمینان حاصل شود که تمام مشاوره ها نیازها و درخواست های خاص را در نظر بگیرد.

ما اطمینان حاصل خواهیم کرد که رویدادهای مشاوره قابل دسترس باشند. این شامل داشتن اسناد آسان برای خواندن، ترجمان های Auslan )زبان علایم برای افراد ناشنوا) و زیرنویس زنده است.

ورقه های معلومات آسان برای خواندن قبل از رویدادها در دسترس شما قرار می‌گیرد تا به شما کمک کند درباره معلوماتی که پوشش خواهیم داد و سؤالاتی که پرسیده می شوند فکر کنید.

مشاوره های عمومی توصیه های ما را به حکومت ها اطلاع خواهد داد

نظرات شما در این بررسی، بینش هایی را دراین مورد ارائه خواهد کرد که چگونه تجربیات آموزشی در سرتاسر مدت همه گیری بر سلامتی و نتایج مربوط به تحصیل شاگردان دارای معلولیت تأثیر گذاشته است. این اطمینان می دهد که ما تعهد حکومت مشترک المنافع را برای کمک به اطفال و جوانان در بهبودیابی از اثرات این همه گیری تحقق می بخشیم.

ما از نزدیک با حکومت‌های ایالت ها و قلمروها و نمایندگان مکاتب غیردولتی در تهیه گزارش نهایی و توصیه‌ها همکاری خواهیم کرد. هدف ما تمرکز بر فرصت‌ها برای اقدام ملی مشترک بین حکومت استرالیا، ایالت‌ها و قلمروها، و ارائه‌دهندگان آموزش دولتی و غیردولتی است.

گزارش این بررسی در سه ماهه دوم سال 2023 به وزیر تعلیم و تربیۀ فدرال ارائه خواهد شد.

تماس ها

اگر سؤالی دارید یا می خواهید در مورد این بررسی بیشتر بدانید، لطفاً با وزارت تعلیم و تربیه به آدرس DisabilityStrategy@education.gov.au تماس بگیرید.

برای معلومات بیشتر در مورد اینکه چگونه در این بررسی شرکت کنید ، از جمله پشتیبانی در ثبت نام کردن، لطفاً با The Social Deck به آدرس engage@thesocialdeck.com یا با شماره 118 617 0491 تماس بگیرید.

The Department of Education acknowledges the traditional owners and custodians of country throughout Australia and acknowledge their continuing connection to land, water and community. We pay our respects to the people, the cultures and the elders past, present and emerging.