Public consultation now closed

Our public consultations ran from 31 January to 11 April 2023.


ภาษาไทย (Thai)

Download

บทนำ

วัตถุประสงค์ของเอกสารอภิปรายนี้คือเพื่อสนับสนุนการปรึกษาหารือของรัฐบาลออสเตรเลียกับประชาชน เกี่ยวกับการทบทวนผลกระทบของ COVID-19 ต่อนักเรียนที่มีความทุพพลภาพ (การทบทวน) ในบทความนี้เราจะพูดถึง:

 • วัตถุประสงค์ของการทบทวน

 • ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการระบาดของ COVID-19 ที่มีต่อนักเรียนที่มีความทุพพลภาพ

 • วิธีที่คุณสามารถมีส่วนร่วมในการทบทวน

บทความนี้ยังรวมถึงคำถามเพื่อการอภิปรายที่ช่วยให้เราเรียนรู้เกี่ยวกับมุมมองและประสบการณ์ของคุณ

วัตถุประสงค์ของการทบทวน

การระบาดของ COVID-19 ได้นำไปสู่การหยุดชะงักของการศึกษาในออสเตรเลียอย่างไม่เคยมีมาก่อน ต้องมีการปรับเปลี่ยนอย่างรวดเร็วและต่อเนื่องจากนักเรียน ครอบครัว ผู้สอน โรงเรียน และหน่วยงานด้านการศึกษา

การทบทวนจะพิจารณาเรื่อง:

 • ประสบการณ์การศึกษาของนักเรียนที่มีความทุพพลภาพตลอดช่วงการแพร่ระบาด

 • ผลกระทบของประสบการณ์ทางการศึกษาที่มีต่อสุขภาวะและผลการศึกษาของนักเรียนที่มีความทุพพลภาพ

 • การช่วยเหลือนักเรียนที่มีความทุพพลภาพได้รับการจัดการโดยรัฐบาล หน่วยงานด้านการศึกษา และโรงเรียนอย่างไร

ในการจัดทำข้อเสนอแนะ การทบทวนจะมุ่งเน้นไปที่โอกาสในการดำเนินการความร่วมมือระดับชาติเพื่อเสริมสร้างความสามารถของโรงเรียนในการช่วยเหลือนักเรียนที่มีความทุพพลภาพในเหตุการณ์ฉุกเฉินในอนาคต และช่วยเหลือการฟื้นฟูนักเรียนที่มีความทุพพลภาพจากผลกระทบของโรคระบาด

ผลกระทบของการระบาดของ COVID-19 ที่มีต่อนักเรียนที่มีความทุพพลภาพ

วิธีที่ COVID-19 ระบาด มีแนวโน้มที่จะส่งผลกระทบต่อนักเรียนที่มีความทุพพลภาพแตกต่างกันไปตามสถานการณ์ของแต่ละบุคคล และรัฐหรือดินแดนที่นักเรียนอาศัยอยู่และได้รับการศึกษา การทบทวนนี้ต้องการทำความเข้าใจที่เจาะลึกและครอบคลุมประสบการณ์ต่าง ๆ เหล่านั้น

นอกจากกิจกรรมการปรึกษาหารือกับประชาชน การทบทวนจะดึงเอาหลักฐานและการวิจัยที่มีอยู่จากแหล่งต่าง ๆ เช่น Disability Royal Commission (คณะกรรมาธิการหลวงสำหรับผู้ทุพพลภาพ) รัฐบาลสหพันธรัฐ รัฐบาลของรัฐและดินแดน หน่วยงานระดับสูงสุด หน่วยงานด้านการศึกษาและโรงเรียน

Disability Royal Commission ระบุว่า ความท้าทายที่สำคัญบางประการในช่วงการระบาด ได้แก่:[1]

 • การได้รับการปรับเปลี่ยนตามสมควรและความช่วยเหลือทางออนไลน์

 • การสร้างความมั่นใจว่านักเรียนที่มีความทุพพลภาพมีหลักสูตรเดียวกันกับเพื่อนที่ไม่มีความทุพพลภาพ

 • การรักษาความสัมพันธ์และการสื่อสารที่ดีระหว่างนักเรียน-ครู-ผู้ปกครอง

 • การรักษาความสัมพันธ์ทางสังคมกับเพื่อน

การค้นพบนี้สอดคล้องกับการทบทวนมาตรฐานความทุพพลภาพเพื่อการศึกษาปี ค.ศ. 2005 ประจำปี ค.ศ. 2020 ซึ่งพบว่าโดยทั่วไป การระบาดได้ทำให้ความท้าทายที่มีอยู่แล้วเพิ่มมากขึ้นสำหรับนักเรียนที่มีความทุพพลภาพ และส่งผลต่อความช่วยเหลือและความเชื่อมโยงกับโรงเรียน

การทบทวนนี้ยังตระหนักถึงการวิจัยของ Australian Institute of Health and Welfare (สถาบันสุขภาพและสวัสดิการแห่งออสเตรเลีย) ที่บ่งชี้ว่า โดยรวมแล้ว การระบาดนั้นส่งผลกระทบในทางลบต่อความสุขภาวะของเยาวชนชาวออสเตรเลีย[2] การค้นพบนี้สอดคล้องกับงานของ Australian Human Rights Commission (คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งออสเตรเลีย) ที่พบว่า เด็ก ๆ มีปัญหากับการเรียนรู้ทางไกล สูญเสียกิจวัตรประจำวัน ขาดการมีส่วนร่วมทางสังคมและการติดต่ออันเนื่องมาจากการแพร่ระบาด[3]

ใครควรมีส่วนร่วมในการทบทวน

การปรึกษาหารือเรื่องการทบทวนจะรับฟังความคิดเห็นจากนักเรียนที่มีความทุพพลภาพหลากหลายประเภท ซึ่งรวมถึง:

 • First Nations (ชุมชนพื้นเมือง)

 • ผู้ที่มาจากภูมิหลังที่หลากหลายทางวัฒนธรรมและภาษาศาสตร์

 • ผู้ที่อาศัยอยู่ในภูมิภาค ชนบท และพื้นที่ห่างไกล

 • ผู้ที่ระบุว่าเป็น LGBTIQ+

การปรึกษาหารือเรื่องการทบทวนยังรวมถึงการรับฟังจากผู้ปกครอง ผู้ดูแล และผู้สอนของนักเรียนที่มีความทุพพลภาพด้วยเช่นกัน

วิธีการมีส่วนร่วมในการทบทวน

เรายินดีต้อนรับการเข้าร่วมให้ความเห็นทั้งหมดในการทบทวน ซึ่งรวมถึงนักเรียนที่มีความทุพพลภาพ ผู้ปกครองและผู้ดูแล ผู้สอน ผู้นำโรงเรียน ผู้บริหาร นักวิชาการ และผู้สนับสนุน เราต้องการฟังจากทุกคนให้มากที่สุด

การปรึกษาหารือของเรากับประชาชนจะเริ่มต้นตั้งแต่วันอังคารที่ 31 มกราคม ถึง วันอังคารที่ 28 มีนาคม ในช่วงเวลาดังกล่าว จะมีหลายวิธีที่จะสามารถมีส่วนร่วมได้ ทันทีที่วันที่สำหรับการปรึกษาหารือได้รับการยืนยันแล้ว เราจะลงประกาศในเว็บไซต์ Engagement Hub

ในเว็บไซต์ คุณสามารถยื่นเป็นลายลักษณ์อักษร วิดีโอและเสียง กรอกแบบสอบถาม หรือลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โปรดไปที่เว็บไซต์ Engagement Hub หรือลงทะเบียนเพื่อรับข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับการทบทวนเมื่อมีข้อมูลเพิ่มเติม

แบ่งปันประสบการณ์ของคุณ

เราต้องการรับฟังประสบการณ์ของคุณในช่วงการระบาดของ COVID-19 คำถามต่อไปนี้เป็นสิ่งที่คุณควรพิจารณาเพื่อช่วยในการให้ข้อมูลสำหรับการทบทวน คุณไม่จำเป็นต้องตอบคำถามทั้งหมด (หรือคำถามใด ๆ) คำถามเหล่านี้เป็นเพียงแนวทางเท่านั้น

หากคุณต้องการมีส่วนร่วมในการทบทวน คุณสามารถ:

 • ส่งความคิดเห็น โดยพิจารณาจากคำถามด้านล่าง คุณสามารถอัปโหลดความคิดเห็นหรือเรื่องราวของคุณเองเป็นลายลักษณ์อักษร หรือเป็นไฟล์เสียงหรือวิดีโอ หากคุณไม่สามารถส่งข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ได้ คุณสามารถส่งทางไปรษณีย์ไปที่:

COVID Review Team

Student Learning and Disability Strategy Branch

GPO Box 9880

Canberra City ACT 2601

 • กรอกแบบสอบถามออนไลน์

 • เข้าร่วมกิจกรรม เช่น การสัมมนาผ่านเว็บ กระดานสนทนาออนไลน์ หรือการสนทนากลุ่ม

สิ่งที่เราอยากทราบ

คำถามสำหรับนักเรียนที่มีความทุพพลภาพ ผู้ปกครองและผู้ดูแล

 • ประสบการณ์ด้านการศึกษาในโรงเรียนของคุณ/บุตรหลานของคุณเป็นอย่างไรในช่วงการระบาดของ COVID-19

  • อาจเป็นเรื่องเกี่ยวกับสิ่งต่าง ๆ เช่น การสื่อสารกับครู การเข้าถึงเทคโนโลยีและสื่อการเรียน หรือความเหมาะสมของกิจกรรมการเรียนรู้ระหว่างการเรียนทางไกลและ/หรือการเรียนต่อหน้า
 • หากคุณ/บุตรหลานของคุณกลับมาเรียนแบบต่อหน้ากันแล้วหลังจากการเรียนรู้ทางไกลอันเนื่องมาจากสถานการณ์ COVID-19 ประสบการณ์นี้เป็นอย่างไร

  • คุณ/ลูกของคุณต้องการได้รับการช่วยเหลือเพิ่มเติมหรือไม่ ความช่วยเหลือที่คุณต้องการเปลี่ยนแปลงไปตั้งแต่มี COVID-19 หรือไม่

 

 • คุณ/บุตรหลานของคุณประสบปัญหาหรืออุปสรรคที่ขัดขวางไม่ให้คุณกลับไปเรียนแบบต่อหน้าหรือไม่ ถ้าเป็นเช่นนั้น โปรดบอกเราว่ามีอะไรบ้าง

 

 • โรงเรียนและรัฐบาลให้การช่วยเหลือคุณ/ลูกของคุณในการเรียนต่อในช่วงการระบาดของ COVID-19 ได้ดีเพียงใด

  • อาจเกี่ยวกับสิ่งต่าง ๆ เช่น การเข้าถึงความช่วยเหลือสำหรับคุณ/บุตรหลานของคุณ เช่น แหล่งข้อมูลเฉพาะทาง การเปลี่ยนแปลงหลักสูตร ข้อมูลล่าสุดสำหรับแผนการศึกษา/การเรียนรายบุคคล ความช่วยเหลือด้านสุขภาพจิต และเจ้าหน้าที่การสอน
 • ช่วยบอกเราเกี่ยวกับข้อมูลที่คุณได้รับจากโรงเรียนของคุณ/ของบุตรหลานของคุณเกี่ยวกับการเข้าถึงและการได้รับความช่วยเหลือในช่วงการระบาดของ COVID-19

คุณอาจต้องการเน้นเรื่อง:

 • มีข้อมูลเพียงพอเกี่ยวกับความช่วยเหลือที่มีให้หรือไม่ ถ้า/เมื่อคุณเปลี่ยนไปเรียนแบบทางไกล และระหว่างการเรียนแบบทางไกล

 • มีข้อมูลที่ช่วยในการเปลี่ยนไปมาระหว่างการเรียนทางไกลและแบบต่อหน้าหรือไม่

 

 • ผลการเรียนของคุณ/บุตรหลานของคุณได้รับผลกระทบจากการระบาดของ

COVID-19 อย่างไร

 • คุณอาจลองนึกถึงเรื่องความช่วยเหลืออื่น ๆ ที่ควรจะช่วยเรื่องผลการเรียนของคุณ/บุตรหลานของคุณได้

 

 • มีอย่างอื่นอีกไหมที่การศึกษาของคุณ/บุตรหลานของคุณได้รับผลกระทบจากการระบาดของ COVID-19

 

 • ตัวอย่างเช่น การระบาดของ COVID-19 ส่งผลกระทบต่อความสามารถของคุณ/บุตรหลานของคุณในการย้ายโรงเรียน เปลี่ยนระดับชั้นปีการศึกษา หรือเปลี่ยนจากโรงเรียนไปสู่การศึกษาต่อ การฝึกอบรม หรือการจ้างงานหรือไม่

 

 • เมื่อนึกถึงประสบการณ์การศึกษาของคุณ/บุตรหลานของคุณในช่วงการระบาด ประสบการณ์เหล่านี้ส่งผลกระทบอย่างไรต่อสุขภาวะของคุณ/บุตรหลานของคุณ

 

 • คุณอาจลองนึกถึงเรื่องสุขภาพจิตของคุณ/ลูกของคุณ ความเป็นอิสระ ความยืดหยุ่น การอยู่ในชุมชน ความสัมพันธ์ และประสบการณ์ที่โรงเรียน

 

 • คุณ/ลูกของคุณสามารถติดต่อกับเพื่อน ๆ และชุมชนของโรงเรียนในช่วงเวลาของการเรียนทางไกลได้หรือไม่

 • การจัดตั้ง ความช่วยเหลือ และเทคโนโลยีใดบ้างที่มอบประสบการณ์เชิงบวกแก่นักเรียนที่มีความทุพพลภาพในช่วงการระบาดของ COVID-19

 • ในอนาคต คุณคิดว่ามีสิ่งใดอีกบ้างที่สามารถปรับปรุงได้สำหรับนักเรียนที่มีความทุพพลภาพในช่วงเหตุการณ์ฉุกเฉินที่สำคัญ เช่น การระบาดของ COVID-19

คำถามสำหรับผู้สอน ผู้ให้บริการด้านการศึกษาและเจ้าหน้าที่ช่วยเหลือ

 • ประสบการณ์ของคุณเกี่ยวกับนักเรียนที่มีความทุพพลภาพ ในการเข้าถึงและมีส่วนร่วมในการศึกษาของโรงเรียนในช่วงการระบาดของ COVID-19 มีอะไรบ้าง

 

 • คุณอาจต้องการเน้นส่วนหนึ่งของคำตอบของคุณเรื่องความสามารถในการติดต่อและสื่อสารกับนักเรียนที่มีความทุพพลภาพ การเข้าถึงเทคโนโลยีของคุณ ความสามารถของคุณในการจัดหาสื่อการเรียนการสอนที่ปรับเปลี่ยนได้ในช่วงเวลาของการเรียนทางไกล และ/หรือความสามารถที่เกี่ยวข้องกับการเตรียมนักเรียนที่มีความทุพพลภาพให้กลับมาเรียนแบบต่อหน้าได้อีกครั้ง

 

 • คุณประสบความสำเร็จในการช่วยเหลือนักเรียนที่มีความทุพพลภาพให้กลับมาเรียนแบบต่อหน้าได้อีกครั้งหลังจากผ่านช่วงเวลาการเรียนทางไกลหรือไม่

 

 • หากใช่ คุณทำอย่างไร จำเป็นต้องได้รับความช่วยเหลือเพิ่มเติมเพื่อช่วยให้นักเรียนที่มีความทุพพลภาพกลับมาได้อีกหรือไม่

 • หากไม่ใช่ มีปัญหาหรืออุปสรรคใดบ้างที่ทำให้ไม่สามารถกลับมาเรียนแบบต่อหน้าได้สำเร็จ

 

 • คุณได้รับข้อมูลและคำแนะนำที่จำเป็นในการช่วยเหลือนักเรียนที่มีความทุพพลภาพให้เข้าถึงและมีส่วนร่วมในการศึกษาของโรงเรียนในช่วงการระบาดของ COVID-19 หรือไม่

 

 • คุณอาจต้องการพิจารณาการเข้าถึงและคุณภาพของเวลาเตรียมการ ข้อมูลและคำแนะนำเกี่ยวกับแผนการปิดโรงเรียน แหล่งข้อมูลเฉพาะทาง การปรับเปลี่ยนหลักสูตร ข้อมูลล่าสุดของแผนการศึกษา/การเรียนรู้รายบุคคล ความช่วยเหลือทางด้านจิตสังคม และการจัดบุคลากร

 

 • มีความช่วยเหลือสำหรับคุณหรือสำหรับนักเรียนที่มีความทุพพลภาพในการเข้าถึงและมีส่วนร่วมในการเปลี่ยนแปลงการศึกษาของโรงเรียนในช่วงการระบาดของ COVID-19 หรือไม่

 

 • คุณอาจต้องการไตร่ตรองว่าการสนับสนุน/ความช่วยเหลือสำหรับการเรียน เพิ่มขึ้นหรือลดลง หากมีการเปลี่ยนแปลงเรื่องผู้ที่ให้ความช่วยเหลือ คุณภาพของความช่วยเหลือดีขึ้นหรือแย่ลง หรือเวลาในการเข้าถึงและได้รับความช่วยเหลือเพิ่มขึ้นหรือลดลง

 

 • การจัดตั้ง ความช่วยเหลือ และเทคโนโลยีใดบ้างที่มอบประสบการณ์เชิงบวกแก่นักเรียนที่มีความทุพพลภาพในช่วงการระบาดของ COVID-19

 • ในความเห็นของคุณ มีสิ่งใดอีกบ้างที่สามารถทำได้เพื่อลดผลกระทบด้านลบของการระบาดของ COVID-19 ที่มีต่อนักเรียนที่มีความทุพพลภาพ ทำไม

 • ผลการเรียนและ/หรือสุขภาวะของนักเรียนที่มีความทุพพลภาพได้รับผลกระทบ (ในเชิงบวกหรือเชิงลบ) จากประสบการณ์การศึกษาของพวกเขาในช่วงการระบาดของ COVID-19 หรือไม่ ทำไม

 • การระบาดของ COVID-19 ส่งผลกระทบต่อความสามารถของคุณในการช่วยเหลือนักเรียนที่มีความทุพพลภาพให้ประสบความสำเร็จในการเปลี่ยนโรงเรียน ระดับชั้นปีการศึกษา หรือจากโรงเรียนไปสู่การศึกษาต่อ การฝึกอบรม หรือการจ้างงานหรือไม่

 

 • มีการปรับปรุงอะไรบ้างที่ควรทำได้สำหรับนักเรียนที่มีความทุพพลภาพในช่วงเหตุการณ์ฉุกเฉินที่สำคัญอื่นๆ เช่น การระบาดของ COVID-19

การเข้าถึงได้

ประชาชนสามารถเลือกวิธีที่ต้องการมีส่วนร่วม รวมถึงการตอบคำถามในเวลาว่างของตนเองทางออนไลน์ หรือเข้าร่วมการสนทนา เราจะพยายามอย่างเต็มที่เพื่อให้แน่ใจว่าการปรึกษาหารือทั้งหมดจะตอบสนองความต้องการและคำขอที่เฉพาะเจาะจง

เราจะทำให้แน่ใจว่ากิจกรรมการให้คำปรึกษาสามารถเข้าถึงได้ ซึ่งรวมถึงการมีเอกสารที่อ่านง่าย มีล่าม Auslan และคำบรรยายสด

แผ่นข้อมูลที่อ่านง่าย จะถูกจัดทำขึ้นก่อนกิจกรรมเพื่อช่วยให้คุณคิดเกี่ยวกับข้อมูลที่เราจะกล่าวถึงและคำถามที่ได้ถามมา

การปรึกษาหารือกับประชาชนจะช่วยแจ้งคำแนะนำของเราต่อรัฐบาล

ความคิดเห็นของคุณต่อการทบทวนจะให้ข้อมูลเชิงลึกว่าประสบการณ์การศึกษาตลอดช่วงการระบาดส่งผลกระทบต่อสุขภาวะและผลลัพธ์ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาของนักเรียนที่มีความทุพพลภาพอย่างไร จะช่วยให้มั่นใจได้ว่าเราปฏิบัติตามคำมั่นของรัฐบาลเครือจักรภพในการช่วยเหลือเด็กและเยาวชนให้ฟื้นตัวจากผลกระทบของโรคระบาด

เราจะทำงานอย่างใกล้ชิดกับรัฐบาลของรัฐและดินแดน และตัวแทนของโรงเรียนเอกชนในการพัฒนารายงานและข้อเสนอแนะขั้นสุดท้าย ความตั้งใจของเราคือมุ่งเน้นไปที่โอกาสในการดำเนินการความร่วมมือระดับชาติระหว่างรัฐบาลออสเตรเลีย รัฐและดินแดน และผู้ให้บริการการศึกษาของรัฐบาลและเอกชน

เราจะส่งรายงานการทบทวนไปยังรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการแห่งสหพันธรัฐในช่วงไตรมาสที่สองของปี ค.ศ. 2023

ติดต่อ

หากคุณมีคำถามหรือต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการทบทวน โปรดติดต่อกระทรวงศึกษาธิการที่ DisabilityStrategy@education.gov.au

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมในการทบทวน รวมถึงความช่วยเหลือในการลงทะเบียน โปรดติดต่อ The Social Deck ที่ engage@thesocialdeck.com หรือโทร 0491 617 118

[1] The Royal Commission into Violence, Abuse, Neglect and Exploitation of People with Disability (2022) Issues paper- The impact of and responses to the Omicron wave of the COVID-19 pandemic for people with disability, accessed 13 September 2022. (คณะกรรมการหลวงเพื่อตรวจสอบความรุนแรง การล่วงละเมิด การละเลย และการแสวงหาประโยชน์จากคนที่มีความทุพพลภาพ (ค.ศ. 2022) เอกสารระบุปัญหา - ผลกระทบและการตอบสนองต่อระลอก Omicron (โอมิครอน) ของการระบาดของ COVID-19 สำหรับคนที่มีความทุพพลภาพ เข้าถึงเมื่อวันที่ 13 กันยายน ค.ศ. 2022)

[2] Australian Institute of Health and Welfare (2021) Australia’s youth web report, accessed 13 September 2022. (สถาบันสุขภาพและสวัสดิการแห่งออสเตรเลีย (ค.ศ. 2021) รายงานบนเว็บสำหรับเยาวชนของออสเตรเลีย เข้าถึงเมื่อวันที่ 13 กันยายน ค.ศ. 2022)

[3] Hand K, Kealy N, Newell S, Nicolson S and Taylor A (2022) ‘Mental health shapes my life: COVID-19 & kids wellbeing’ Australian Human Rights Commission website, accessed 13 September 2022. ('สุขภาพจิตเปลี่ยนชีวิตฉัน: COVID-19 และสุขภาวะของเด็ก' เว็บไซต์คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งออสเตรเลีย เข้าถึงเมื่อวันที่ 13 กันยายน ค.ศ. 2022)

The Department of Education acknowledges the traditional owners and custodians of country throughout Australia and acknowledge their continuing connection to land, water and community. We pay our respects to the people, the cultures and the elders past, present and emerging.